Over ons

Ontstaan en doel van het mannenensemble

Op initiatief van Wim van Galen, toenmalig dirigent van het Gemengd
koor De Lofstem uit Geldermalsen en Christelijk Mannenkoor Ede, is in
het voorjaar van 2011 het christelijk mannenensemble ‘Resonans’
opgericht. Het koor bestond uit veertien mannen die afkomstig waren
uit de omgeving van Ede/de Betuwe. Een groot succes, want in datzelfde
jaar werden er al drie concerten gegeven. Ook nadien gaf Resonans
regelmatig een concert, al dan niet in samenwerking met andere koren.

Doel van ‘Resonans’ is het bezingen en laten weerklinken (resoneren)
van de boodschap van het Evangelie. Het repertoire is daarom gebaseerd
op het Woord van God. Eens in de twee weken komen we daarom in de
Bethelkerk te Lunteren bijeen om te repeteren.